CONTOH SOALAN UPDATED PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Calon Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang akan kami edarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41, tugas-tugas seorang Pegawai Teknologi Maklumat, gaji dan maklumat jawatan Pegawai PTM F41 dan contoh soalan peperiksaan F41 pastikan anda habiskan membaca perkongsian di bawah.

PANDUAN DAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Atas permintaan calon Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 sesi ambilan 2016, pihak kami akan mengedarkan Pembelian Pakej Rujukan Khas Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 versi updated dalam masa terdekat. Sekiranya anda antara salah seorang calon yang terlibat dalam peperiksaan tersebut maka anda boleh mendapatkan panduan khas ini apabila jualan di buka nanti.

Untuk membeli dan mendapatkan panduan khas tersebut anda boleh melanggan sebagai pembaca laman ini terlebih dahulu. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon-calon yang melanggan apabila jualan di buka nanti.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan PTD
(Pastikan Anda Semak Email Anda Untuk Sahkan Langganan)

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41.

Anda boleh mendapatkan panduan tersebut nanti.

PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 SESI 2016

Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 sesi 2016 merupakan antara peperiksaan SPA tahap tinggi yang mempunyai tahap penilaian berbeza untuk menguji calon yang terlibat.

Pihak kami ingin berkongsi beberapa maklumat berkaitan peperiksaan tersebut dalam penulisan ini dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan khas peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 nanti.

SEPINTAS LALU MENGENAI JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 merupakan jawatan Pengurusan dan Professional yang diwujudkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam.

Mana-mana calon yang lulus peperiksaan dan temuduga Pegawai Teknologi Maklumat F41 akan berkhidmat sama ada di bawah Kementerian, Jabatan-jabatan atau Agensi-agensi yang memerlukan khidmat seorang Pegawai Teknologi Maklumat.

TUGAS SEORANG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Secara umumnya berikut merupakan deskripsi tugas seorang Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 mengikut skop tugas yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia.

Bertanggungjawab mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada dan seterusnya mereka bentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta kajian semula sistem pemprosesan data dan maklumat bersesuaian dengan kegunaan Jabatan.

Untuk menyandang jawatan Pegawai Teknologi Maklumat F41, calon perlulah dahulu lulus peperiksaan yang dijalankan. Sekiranya calon tersebut berjaya dalam peperiksaan dan tapisan awal ini, maka barulah calon tersebut akan di panggil untuk menghadiri temuduga.

Namun berdasarkan maklumbalas yang di terima kebanyakan calon gagal dalam proses tapisan pertama iaitu kegagalan untuk menjawab dengan baik soalan-soalan yang dikemukan dalam Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41.

KEGAGALAN CALON DALAM PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Pelbagai faktor yang menyumbang kegagalan calon dalam peperiksaan tersebut. Antara yang paling utama ialah tidak tahu format menjawab dan jenis soalan yang di tanya dalam peperiksaan tersebut.

Dalam penulisan kali ini, pihak kami ingin berkongsi dengan anda contoh soalan peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41. Ianya merupakan antara contoh terkini agar anda mendapat idea dan gambaran jelas jenis soalan yang mungkin di tanya nanti dalam peperiksaan yang sebenar.

Untuk makluman ia sebahagian dari Nota Khas yang boleh didapati dari Panduan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang akan diedarkan oleh pihak kami tidak lama lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sila dapatkan salinan panduan tersebut melalui link di bawah.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan PTD
(Pastikan Anda Semak Email Anda Untuk Sahkan Langganan)

FORMAT PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Untuk makluman anda, berdasarkan maklumat terbaru yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia, pada tahun ini peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 akan diadakan secara online dan ia melibatkan calon dari pelbagai bidang dan kelulusan.

Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 untuk sesi ambilan 2016 hanya memerlukan calon menjawab Seksyen A mengenai Pengetahuan AM Tentang Malaysia dan Dunia dan Seksyen B iaitu Daya Menyelesaikan Masalah. Selain Seksyen tambahan iaitu Ujian Psikometrik pada tahun ini.

Secara umumnya berikut merupakan format peperiksaan terbaru Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang perlu anda ketahui sebagai seorang calon.

  1. Bahagian A (Pengetahuan AM PTM F41 Tentang Malaysia dan Dunia PTM F41)
  2. Bahagian B (Daya Menyelesaikan Masalah Matematik PTM F41)
  3. Bahagian C (Ujian Psikometrik Pegawai Teknologi Maklumat F41)

Peperiksaan ini mempunyai 3 bahagian utama. Setiap bahagian disesuaikan dengan tahap peperiksaan F41 yang akan menguji daya pemikiran calon. Jadi persediaan sebaiknya anda perlu lakukan untuk menjawab dan lulus dengan cemerlang.

Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai huraian topik peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat dan contoh soalan setiap bahagian.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji pengetahuan calon terhadap perkara-perkara yang berlaku di dunia amnya dan Malaysia khususnya berkaitan dengan isu-isu semasa, hal ehwal politik, dasar-dasar awam pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber kewangan, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, serta keselamatan negara.

Berikut merupakan contoh soalan Seksyen A Pengetahuan AM Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 yang mungkin di tanya. Ianya bukan soalan ramalan.

Anda boleh menjadikan set soalan di bawah untuk mendapatkan gambaran jenis soalan, topik dan tajuk yang mungkin di tanya dalam peperiksaan nanti.

SOALAN BERKAITAN SKOP KERJA F41

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41

SOALAN UMUM BERKAITAN PENTADBIRAN
Contoh Soalan Pengetahuan AM Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
Contoh Soalan Pengetahuan AM Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat

CONTOH SOALAN MATEMATIK PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) KEMAHIRAN LOGIK

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

contoh soalan kemahiran logik Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
.
Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
(ii) KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI DATA

Calon di beri beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

Kemahiran Menginterpretasi Data Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
.
Contoh Soalan Kemahiran Menginterpretasi Data PTM F41
Kemahiran Menginterpretasi Data Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat
(iii) KONSEP-KONSEP MATEMATIK

Konsep matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon.

Calon-calon siswazah jurusan matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
.
CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 ini melalui link pembelian di atas atau di bawah.

CONTOH SOALAN PSIKOMERIK PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur Personaliti dan Sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menghadiri temuduga atau menjawat sesuatu jawatan.

Penilaian Ujian Psikometrik SPA adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Seksyen Psikometrik dikenali juga sebagai Seksyen “Psikologi”, ia merupakan bahagian yang berkaitan dengan situasi di mana sahsiah atau personaliti diri anda akan di nilai. Dengan kata lain kecenderungan anda akan di nilai melalui set soalan yang diajukan.

Ujian bahagian ini tidak mempunyai format yang tetap dan soalan akan ditarafkan mengikut keperluan. Untuk menjawab bahagian ini tidak seharusnya menjadi satu masalah bagi calon peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41.

Format soalan dan jawapan juga tidak tetap. Anda berkemungkinan hanya di beri 2 pilihan jawapan sama ada YA atau TIDAK, BETUL atau SALAH, SETUJU dan TIDAK SETUJU.

SKOP SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK

Berikut merupakan skop soalan yang mungkin diajukan kepada calon;

  • Kemahiran Berfikir
  • Sikap
  • Perwatakan
  • Emosi
  • dan lain-lain

Untuk menjawab dengan baik soalan ini, anda perlu melihat refleksi diri anda dalam menjalani kehidupan seharian. Sikap anda, cara pemikiran, tindakan anda terhadap diri dan sekeliling perlu mencerminkan pemikiran POSITIF.

Ingat pemilihan setiap jawapan perlulah ke arah POSITIF dan bukan sebaliknya.

CONTOH SOALAN UJIAN UJIAN PSIKOMETRIK F41

Penilaian Ujian Psikometrik Pembantu Tadbir F41 adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Berikut merupakan contoh soalan yang mungkin di tanya dalam ujian.

Ujian Psikometrik Pembantu Tadbir F41 SPA

DAPATKAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Anda boleh mendapatkan contoh soalan Pegawai Teknologi Maklumat F41 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan peperiksaan anda.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan PTD
(Pastikan Anda Semak Email Anda Untuk Sahkan Langganan)

APA YANG TERKANDUNG DALAM PANDUAN KHAS PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Untuk sesi 2016, rujukan kali ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA yang berbeza dengan sesi terakhir PTM F41 2014.

  • Pelbagai Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
  • Pelbagai Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format 2016

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan.

Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41 nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41
Contoh Soalan Peperiksaan PTD
(Pastikan Anda Semak Email Anda Untuk Sahkan Langganan)
RUJUKAN PTD ANDAPanduan Peperiksaan PTD 2017 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here