Contoh Ujian Psikometrik Penolong Pegawai Penerangan

Calon Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 yang akan kami edarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format peperiksaan Pegawai Psikologi S41, tugas-tugas seorang Pegawai Psikologi, gaji dan maklumat jawatan Pegawai Psikologi dan contoh soalan peperiksaan S41 pastikan anda habiskan membaca perkongsian ini.

PANDUAN DAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Atas permintaan calon Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 sesi ambilan 2015, pihak kami akan mengedarkan Pembelian Pakej Rujukan Khas Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41 tidak lama lagi. Sekiranya anda antara salah seorang calon yang terlibat dalam peperiksaan tersebut maka anda boleh mendapatkan panduan khas ini melalui link di bawah.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41
Panduan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41

 BELI PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

atau

LANGGAN MENDAPATKAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

(Anda Perlu Melanggan Untuk Mendapatkan Review Copy Percuma)

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan peperiksaan Pegawai Psikologi S41, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon peperiksaan Pegawai Psikologi S41.

Anda boleh mendapatkan panduan tersebut nanti.

PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41 TAHUN 2015

Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 sesi 2015 merupakan antara peperiksaan SPA tahap tinggi yang mempunyai tahap penilaian berbeza untuk menguji calon yang terlibat.

Pihak kami ingin berkongsi beberapa maklumat penting berkaitan peperiksaan tersebut dalam penulisan ini dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan khas peperiksaan Pegawai Psikologi S41 nanti.

SEPINTAS LALU MENGENAI JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI

Pegawai Psikologi S41 merupakan jawatan yang terletak di bawah kumpulan Pengurusan dan Professional. Seorang Pegawai Psikologi akan berkhidmat di pelbagai Kementerian dan Jabatan yang memerlukan khidmat seorang Pegawai Psikologi.

SYARAT LANTIKAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Di Malaysia, untuk menjadi seorang Pegawai Psikologi S41, calon perlulah mempunyai cukup syarat kelayakan yang telah ditetapkan.

Antara syarat utama yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,112.86 ] atau
 • Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains tingkahlaku berserta Diploma Psikologi Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,112.86 ] atau
 • Ijazah Sarjana dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,521.70 ] atau
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [ Gaji Permulaan : RM2,828.32 ] dan
 • lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Psikologi S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 • mempunyai kelayakan seperti di atas; atau
 • lulus Peperiksaan Khas; dan
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

TUGAS SEORANG PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Secara umumnya berikut merupakan deskripsi tugas seorang Pegawai Psikologi Gred S41 mengikut skop tugas yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia.

Bertanggungjawab merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan bidang psikologi/psikologi klinikal/kaunseling kepada klien.

Untuk menyandang jawatan Pegawai Psikologi S41, calon perlulah dahulu lulus peperiksaan yang dijalankan. Sekiranya calon tersebut berjaya dalam peperiksaan dan tapisan awal ini, maka barulah calon tersebut akan di panggil untuk menghadiri temuduga.

Namun berdasarkan maklumbalas yang di terima kebanyakan calon gagal dalam proses tapisan pertama iaitu kegagalan untuk menjawab dengan baik soalan-soalan yang dikemukan dalam Peperiksaan Pegawai Psikologi Gred S41.

KEGAGALAN CALON DALAM PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Pelbagai faktor yang menyumbang kegagalan calon dalam peperiksaan tersebut. Antara yang paling utama ialah tidak tahu format menjawab dan jenis soalan yang di tanya dalam peperiksaan tersebut.

Dalam penulisan kali ini, pihak kami ingin berkongsi dengan anda contoh soalan peperiksaan Pegawai Psikologi S41. Ianya merupakan antara contoh terkini agar anda mendapat idea dan gambaran jelas jenis soalan yang mungkin di tanya nanti dalam peperiksaan yang sebenar.

Untuk makluman ia sebahagian dari Nota Khas yang boleh didapati dari Panduan Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 yang akan diedarkan oleh pihak kami tidak lama lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sila dapatkan salinan panduan tersebut melalui link di bawah.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41
Panduan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41

 BELI PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

atau

LANGGAN MENDAPATKAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

(Anda Perlu Melanggan Untuk Mendapatkan Review Copy Percuma)

FORMAT PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Untuk makluman anda, berdasarkan maklumat terbaru yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia, pada tahun ini peperiksaan Pegawai Psikologi S41 akan diadakan secara online dan ia melibatkan calon dari pelbagai bidang dan kelulusan.

Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 masih lagi mengekalkan format peperiksaan terdahulu dengan tambahan seksyen baru iaitu Ujian Psikometrik (Penaksiran Personaliti) calon. Maknanya calon Peperiksaan S41 Pegawai Psikologi hanya perlu menjawab Seksyen A mengenai Pengetahuan AM dan Seksyen B, Daya Menyelesaikan Masalah.

Hanya satu Seksyen baru diperkenalkan iaitu Seksyen Ujian Psikometrik yang akan menguji calon, Seksyen ini mengantikan Seksyen Esei.

Jadi kini calon tidak perlu lagi menjawab bahagian Esei peperiksaan Pegawai Psikologi S41.

Secara umumnya berikut merupakan format peperiksaan terbaru Pegawai Psikologi S41 yang perlu anda ketahui sebagai seorang calon.

 1. Bahagian A (Pengetahuan AM Tentang Malaysia dan Dunia)
 2. Bahagian B (Daya Menyelesaikan Masalah Matematik Pegawai Psikologi)
 3. Bahagian C (Ujian Psikometrik Pegawai Psikologi/ Penaksiran Personaliti Calon)

Peperiksaan ini mempunyai 3 bahagian utama. Setiap bahagian disesuaikan dengan tahap peperiksaan S41 yang akan menguji daya pemikiran calon. Jadi persediaan sebaiknya anda perlu lakukan untuk menjawab dan lulus dengan cemerlang.

Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai huraian topik peperiksaan Pegawai Psikologi dan contoh soalan setiap bahagian.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji pengetahuan calon terhadap perkara-perkara yang berlaku di dunia amnya dan Malaysia khususnya berkaitan dengan isu-isu semasa, hal ehwal politik, dasar-dasar awam pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber kewangan, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, serta keselamatan negara.

Berikut merupakan contoh soalan Seksyen A Pengetahuan AM Pegawai Psikologi Gred S41 yang mungkin di tanya. Ianya bukan soalan ramalan.

Anda boleh menjadikan set soalan di bawah untuk mendapatkan gambaran jenis soalan, topik dan tajuk yang mungkin di tanya dalam peperiksaan nanti.

 

Contoh Soalan Pengetahuan AM Peperiksaan Pegawai Psikologi

 

CONTOH SOALAN MATEMATIK PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) KEMAHIRAN LOGIK

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

Soalan Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 - Soalan Matematik

 

contoh soalan kemahiran logik exam ptd

 

(ii) KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI DATA

Calon di beri beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

Kemahiran Menginterpretasi Data Exam PTD

Contoh Soalan Kemahiran Menginterpretasi Data Exam Pegawai Psikologi

 

(iii) KONSEP-KONSEP MATEMATIK

Konsep matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon.

Calon-calon siswazah jurusan matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).

Soalan Matematik Pegawai Psikologi S41

 

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

 

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Pegawai Psikologi Gred S41 ini melalui link pembelian di atas atau di bawah.

CONTOH SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur Personaliti dan Sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menghadiri temuduga atau menjawat sesuatu jawatan.

Penilaian Ujian Penaksiran Personaliti SPA adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Seksyen Sahsiah dan Minat dikenali juga sebagai Seksyen “Psikologi”, ia merupakan bahagian yang berkaitan dengan situasi di mana sahsiah atau personaliti diri anda akan di nilai. Dengan kata lain kecenderungan anda akan di nilai melalui set soalan yang diajukan.

Ujian bahagian ini tidak mempunyai format yang tetap dan soalan akan ditarafkan mengikut keperluan. Untuk menjawab bahagian ini tidak seharusnya menjadi satu masalah bagi calon peperiksaan Pegawai Psikologi S41.

Format soalan dan jawapan juga tidak tetap. Anda berkemungkinan hanya di beri 2 pilihan jawapan sama ada YA atau TIDAK, BETUL atau SALAH, SETUJU dan TIDAK SETUJU.

SKOP SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK PEGAWAI PSIKOLOGI

Berikut merupakan skop soalan yang mungkin diajukan kepada calon;

 • Kemahiran Berfikir
 • Sikap
 • Perwatakan
 • Emosi
 • dan lain-lain

Untuk menjawab dengan baik soalan ini, anda perlu melihat refleksi diri anda dalam menjalani kehidupan seharian. Sikap anda, cara pemikiran, tindakan anda terhadap diri dan sekeliling perlu mencerminkan pemikiran POSITIF.

Ingat pemilihan setiap jawapan perlulah ke arah POSITIF dan bukan sebaliknya.

CONTOH SOALAN UJIAN UJIAN PSIKOMETRIK PEGAWAI PSIKOLOGI

Penilaian Ujian Psikometrik Pegawai Psikologi adalah berdasarkan set soalan yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah.

Berikut merupakan contoh soalan yang mungkin di tanya dalam ujian.

Contoh Ujian Psikologi Pegawai Psikologi S41 - Ujian Psikologi SPA

 

DAPATKAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Anda boleh mendapatkan contoh soalan Pegawai Psikologi S41 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan peperiksaan anda.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41
Panduan Peperiksaan Online Pegawai Psikologi S41

 BELI PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

atau

LANGGAN MENDAPATKAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

(Anda Perlu Melanggan Untuk Mendapatkan Review Copy Percuma)

APA YANG TERKANDUNG DALAM PANDUAN KHAS PEGAWAI PSIKOLOGI S41

Segala ilmu serta informasi yang terkandung di dalamnya merupakan ilmu serta informasi yang ‘real’, yang datang dari pengetahuan serta pengalaman mereka yang telah pun berjaya dalam peperiksaan S41.

Inilah satu-satunya panduan yang boleh anda gunakan bagi mencapai impian menjawat jawatan kerajaan.

Berikut merupakan apa yang akan anda dapat sekiranya anda memiliki panduan Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 ini.

 • Contoh Soalan Khas Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 untuk rujukan.
 • Panduan lengkap yang menyentuh semua bahagian yang perlu dijawab oleh calon-calon.
 • Huraian secara terperinci setiap Seksyen Peperiksaan S41 Pegawai Psikologi.
 • Juga dibekalkan dengan Contoh Soalan Exam Pegawai Psikologi S41 beserta Skema Jawapan untuk memudahkan ulangkaji pantas.
 • Nota khas merupakan satu komponen dalam pakej ini yang bakal membantu anda!
 • Anda akan menerima maklumat Peperiksaan Pegawai Psikologi S41 beserta contoh soalan peperiksaan Pegawai Psikologi S41 dan jawapan sebagai persediaan anda.

Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Pegawai Psikologi S41 nanti.

Dapatkan di sini sekarang sekiranya anda memilih untuk lulus.

Lakukan terus pembelian atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

 BELI PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

atau

LANGGAN MENDAPATKAN PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI PSIKOLOGI S41

(Anda Perlu Melanggan Untuk Mendapatkan Review Copy Percuma)

Sebagai alternatif, anda juga boleh melanggan sebagai pembaca laman PTD Malaysia melalui fungsi langganan di atas. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email anda apabila jualan di buka nanti.

Kredit gambar: ShutterStock

RUJUKAN PTD ANDAPanduan Peperiksaan PTD 2017 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here